Is overmatige stress te meten?

Is overmatige stress te meten? Op die vraag ga jij een uitstekend antwoord krijgen in dit blog. Daarnaast gaan we het hebben over dé 6 verschillende stresstypes. Persoonlijkheidstypes die dus uitermate gevoelig en vatbaar zijn voor stress. Dit blog is daarom zeer geschikt voor mensen die (werk) stress willen herkennen en inzichtelijk willen krijgen door die stress ook te meten.

Herken jij stressgevoelige types?

Ondanks dat we zelf niet echt voor “hokjes” zijn, is het soms wel handig om stressgevoelige types in een werkomgeving snel globaal te herkennen. In onderstaande tabel vind je een overzichtelijke typering. Deze types en hun gedragingen zijn in principe extra vatbaar en gevoelig voor werkstress. Daarom is dit een handige lijst om inzicht te krijgen voor jezelf óf als leidinggevende om dit binnen je team of afdeling te herkennen en bespreekbaar te maken.

Fysieke en mentale stress signalen

De eerste fysieke signalen van (overmatige) stress zijn vaak klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, slecht slapen, hartkloppingen, nek- of rugpijn, buikpijn en hoge bloeddruk. Psychische of mentale klachten uiten zich vaak in vergeetachtigheid, snel geïrriteerd zijn, angst, weinig kunnen hebben, een opgejaagd gevoel, zorgen maken en somber of ontevreden zijn.

Vanuit een curatief perspectief is een duurzaam en goed herstel van stress of burn-out eigenlijk alleen goed mogelijk indien zowel de fysieke, als ook de mentale aspecten worden onderzocht en aangepakt. Een herstelplan is dan ook altijd zgn. “holistisch” van opzet. Hierbij is het uitgangspunt om zeker te starten met het fysieke deel en dan deels tegelijk en deels opvolgend met het mentale stuk van het herstel.

Is overmatige stress te meten?

Ondanks dat het geen exacte wetenschap is, kunnen we overmatige stress aardig goed meten en/of in kaart brengen. Bij mentale stress zijn hier wat meer mogelijkheden voor, dan bij fysieke stressconsequenties. Om de mentale stress goed in beeld te kunnen brengen, benoemen we in dit blog hoofdzakelijk die testen waarvoor je niet naar de reguliere zorg hoeft, zoals psycholoog of psychiater.

Je kunt deze testen vaak laagdrempelig en zonder kosten doen. Deze testen geven doorgaans ook snel een prima indicatie van jouw persoonlijke situatie op het mentale of fysieke vlak. Daardoor geven ze een prima inzicht en handvat voor de verder stappen die je kunt zetten om (overmatige) stress of zelfs burn-out aan te pakken.

Welke stresstesten zijn er zoal op mentaal vlak?

1. Holmes en Rahe stress test <<<

Door de psychiaters Holmes en Rahe werd hiervoor een stress schaal ontwikkeld met de naam “Stressfull Life Events”. Hun stress test gaat uit van het idee dat belangrijke e/o aangrijpende levensgebeurtenissen samenhangen met stress. Een beetje stress kan iemand wel hebben. Een keer wat grotere stress ook nog. Opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen maakt dat ziekte op de loer ligt.  Holmes en Rahe kenden een waarde toe aan iedere stressvolle gebeurtenis. Door te bekijken welke gebeurtenissen het afgelopen jaar zijn voorgevallen en de score bij elkaar op te tellen kun je zien hoe groot de kans is op het ontwikkelen van een ziekte of depressie. Volgens Holmes en Rahe hangt een score van minimaal 300 punten binnen twee jaar tijd vaak samen met ziekte, psychologische problemen, verkeersongelukken en sportongevallen.

2. Dr. Beverly Potter Stress test <<<

Als je wilt weten welk risico op een burn-out je loopt, doe dan deze snelle test. Deze gevalideerde test is een Nederlandse vertaling van de zgn. “Burn-out Potential Inventory” door de Amerikaanse stress- en burn-out deskundige Dr. Beverly Potter. Deze test bestaat uit 24 gerichte vragen en geeft aansluitend een inzicht in het risico op een burn out middels een puntenvalidering gekoppeld aan een zgn.: “stoplichtmodel”.

3. Model 12 fasen richting burn-out <<<

De psychologen Freudenberger & North hebben een inzichtelijke beschrijving gemaakt van 12 stappen die je doorgaans doorloopt voordat je in een burn-out raakt. Aan deze uitgebreide beschrijvingen is ook weer een zgn. “stoplichtmodel” gekoppeld. Door iedere beschrijving goed door te nemen en jezelf al of niet hierin te herkennen, kun je beoordelen in welke fase jij inmiddels beland bent. Wellicht kun je dit ook door een aantal vertrouwelingen om je heen laten doen voor jou, waardoor ook het beeld van anderen je meer inzicht kan geven. Onderstaande afbeelding geeft dit model en de 12 fasen mooi weer.

4. De Burn-Out Assessment Tool <<<

De Burn-out Assessment Tool of kortweg BAT is gebaseerd op 3 jaar recent wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd door W.B. Schaufeli, H. de Witte en S. Desart. Allen werkzaam als Hoogleraar of Reseacher aan de Katholieke Universiteit te Leuven. De BAT meet enkel het risico op of het niveau van burn-out klachten en niet de oorzaken of gevolgen ervan. De Burn-out Assessment Tool is sinds 2019 gepubliceerd en wordt inmiddels actief in het burn-outspectrum ingezet. De test is ontwikkeld op basis van een nieuwe definitie van Burn-out die uitstekend aansluit op het huidig tijdsbeeld. De uitvoering is zowel voor werkende, alsook voor niet-werkende mensen. De BAT beschikt over klinisch gevalideerde grenswaarden. Hierdoor kan deze test ook gevalideerd worden ingezet in de reguliere zorg.

Welke stresstesten zijn er zoal op fysiek vlak?

1. Bijnier Uitputtingstest <<<

Ph.D. James L. Wilson heeft gedurende 24 jaar onderzoek gedaan naar bijnieruitputting en wordt gezien als een autoriteit op dit vakgebied. In zijn boek “Bijnieruitputting” kun je uitgebreid lezen welke gevolgen stress kan hebben op jouw bijnieren. Dit gezondheidsprobleem als gevolg van stress wordt door de reguliere, medische gezondheidszorg veelal onderschat of niet eens herkend en daardoor ook onvoldoende onderzocht. Ook adequate kennis over dit thema is veelal onvoldoende aanwezig in de reguliere zorg. De diepgang en praktische insteek die Dr. Wilson in zijn heldere en informatieve boek over dit syndroom laat zien, hebben de afgelopen jaren de kijk op stress en de lichamelijke gevolgen aanzienlijk bijgesteld.

2. Neuro Nutrition Profile Analysis <<<

Het doel van deze stresstest is om een inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het neurobiochemische systeem. Bij ieder “neurotransmitter­profiel” hoort een reeks aan kenmerken. Door het herstellen van één of meerdere verzwakte neurotransmitter­profielen kan in de basis het herstelproces bij stress en burn-out worden versterkt. De NNP-test door Dr. Eric Braverman is gebaseerd op ervaringen en ontwikkelingen over de laatste 50 jaar. De analyses combineren kennis uit observatie en experimenten die wereldwijd zijn gepubliceerd, door vooraanstaande neurowetenschappers zijn gereviewed én zijn bevestigd in klinische settings.

Coachpraktijk Eindhoven

Wij hebben ervoor gekozen om al deze testen GRATIS ter beschikking te stellen aan mensen die daar behoefte aan hebben. Ook hoef je niets aan gegevens achter te laten en krijg je de resultaten meteen, vaak online, te zien. En daarin zijn wij redelijk uniek in Nederland en België.

Welke goede zorgaanbieders zijn er?

De reguliere zorg op het vlak van stress- en burn-out, zoals psycholoog en psychiater, kent in Nederland helaas vaak enorm lange wachttijden. Bij de praktijk ondersteunende hulp (POH) van de huisarts kun je vaak wat sneller terecht voor een intake, maar daarna is ook die zorg vaak zwaar overbelast en daarnaast mogelijk niet altijd gespecialiseerd in stress- en burn-outproblematiek. Het voordeel is dat de kosten vaak wel gedekt zijn door de zorgverzekeraars.

Bij een coach is het van belang dat je altijd kiest voor een gespecialiseerde stress- en burn-out coach, die hiervoor ook een specialistische stress- en burn-outopleiding heeft gevolgd. De wachttijden zijn in deze beroepsgroep aanzienlijk korter en waardoor je sneller weer naar een duurzaam herstel wordt geholpen. Helaas worden de kosten voor coaching niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek zijn 5-8 gesprekssessies doorgaans voldoende.

Wil je meer weten neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Een goedkoop medicijn tegen werkstress

Wil jij beter bestand zijn tegen stress op je werk? Wil jij je vitaler en mentaal weerbaar voelen? Wil jij balans en innerlijke veerkracht ervaren? In dit blog lees je alles over hét nieuwe medicijn tegen stress op het werk. Onderzocht door gerenommeerde Westerse (neuro) wetenschappers én met een verbluffend resultaat en effect. Een nieuw en goedkoop medicijn zonder bijwerkingen!

Lees meer »
stress level

Is overmatige stress te meten?

Is stress te meten? Op die vraag ga jij een uitstekend antwoord krijgen in dit blog. Daarnaast gaan we het hebben over de 6 verschillende stresstypes. Persoonlijkheidstypes dus die uitermate gevoelig en vatbaar zijn voor stress. Dit blog is daarom zeer geschikt voor mensen die stress willen herkennen en inzichtelijk willen krijgen door die ook te meten.

Lees meer »
gevoelig voor werkstress

Wat maakt jou gevoelig voor Werkstress?

Gevoeliger dan jouw collega’s? Welk type werknemer ben jij? In dit blog gaan we op die vragen uitgebreid in. We geven jou inzicht en 10 praktische tips om werkstress te verminderen. En inzicht in hoe werkstress nu eigenlijk ontstaat. Een uitermate leerzaam blog voor mensen die werkstress ervaren en mensen die te maken hebben met werkstress.

Lees meer »

Ervaar jij Werkstress of Vitaliteit?

Ervaar jij Werkstress of Vitaliteit? Wil jij grip op jouw werkstress? Wil jij een vitaler (werk)leven? Wil jij als manager een oprecht bevlogen team? Lees er alles over in dit blog. Dit blog is uitermate geschikt voor mensen die meer willen weten over stress en vitaliteit én voor leidinggevenden en managers die tools willen om hun team of afdeling nog beter te kunnen faciliteren. Thema’s als talentmanagement, de energiematrix, vitaliteitsmanagement, inzicht in werkstress en oplossingen bij werkstress komen aan bod.

Lees meer »
werkplezier

12x meer Werkplezier

Elk jaar op 13 november is het de “DAG van het WERKPLEZIER”. Wil jij weten hoe je meer plezier in je werk kunt behalen? Hierbij 12 TIPS voor meer werkplezier. Kleine wijzigingen die al een groot verschil kunnen maken…

Lees meer »

Dank voor je inschrijving.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!

Dank je voor het versturen van dit bericht aan ons.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!