De Epiphora Methode®

Een missende schakel bij
onverklaarbaar uitblijvend herstel

Heb jij onverklaarbaar uitblijvend herstel?

Herken jij een aantal van deze bijzondere verschijnselen?

Drukgevoel op het hoofd
Hoofdhuid- / haarwortelpijn
Wazig zien
Overgevoelig voor licht / geluid
Verzuurde spieren
Koud lijf
Prikkelbare darmen
Brain fog / hersenmist

Dan kan de Epiphora Methode geschikt zijn voor jou!

KLIK op de afbeelding waar jij je in herkent voor aanvullende info hierover en wat de Epiphora Methode voor jou kan betekenen

Wil jij graag een uitgebreidere analyse ontvangen aan de hand van de ingevulde mate van de verschijnselen en klachten die je ervaart?
Doe dan de onderstaande vrijblijvende en gratis Epiphora Methode test*

*BELANGRIJK: De uitkomst van jouw ingevulde test is een globale analyse en slechts bedoeld als indicatie en is daarmee géén medische kwalificatie!
De uitkomst van deze test kan voor jou wel de aanleiding zijn om een gratis kennismakingsgesprek met Sandra aan te vragen.
De gemaakte Epiphora Methode Test kan als uitgangspunt dienen voor jouw één-op-één Epiphora Methode coachtraject.

"Het Rode en Groene stoplicht"

Binnen de Epiphora Methode wordt het blokkade-systeem als metafoor benoemd als het “RODE en GROENE stoplicht”. Staat jouw stoplicht op rood, stroomt er onvoldoende zuurstofrijk bloed naar je hersenen. Door de Epiphora Methode oefeningen te DOEN zet jij jouw “stoplicht” weer op GROEN.

Hierdoor kan de aan- en afvoer van bloed in je nek weer normaal verlopen en je hersenen krijgen weer het zuurstofrijke bloed die ze nodig hebben.

Lees HIER meer over de Cirkel van Willis

BEKIJK deze korte animatiefilm ter kennismaking met de Epiphora Methode

Waardoor kom ik maar niet van mijn klachten af?

De hypothese van Epiphora Methode is: ‘wat het brein tekortkomt wordt bezuinigd in het lichaam’

Zonder dat jij je er bewust van bent kan de doorbloeding van je brein flink verstoord geraakt zijn. De Epiphora Methode gaat uit van een verstoring van de bloedaanvoer en -afvoer van en naar je hersenen.

Bijvoorbeeld na een whiplash, bij hypermobiliteit of bij (overmatige) stress kan de bloedstroming door de twee slagaders in de nekwervelkolom en daarmee ook de bloeddruk richting de achterkant van je brein flink afnemen.

Wist je dat dit zelfs in een gezond lichaam kan voorkomen? Een verstoorde doorbloeding van jouw brein is daardoor letterlijk de HOOFD oorzaak van onverklaarbaar en langdurig uitblijven van herstel en alsook het uitblijven van opbouw van energie en algehele vitaliteit. De bloedaanvoer naar je hersenen verloopt via jouw hals- en nekslagaders, waarbij in je hoofd de Cirkel van Willis de belangrijkste hoofdslagader is. Deze héél belangrijke vaatkring draagt de zorg voor de bloedvoorziening van jouw gehele brein! 

Uit onderzoeken is gebleken dat 65% van onze bevolking een verstoring of afwijking in de Cirkel van Willis heeft zonder het zélf te weten. Het gevolg daarvan is, dat met name de achterzijde van je brein onvoldoende van zuurstofrijk bloed wordt voorzien. Dit kan dan de onderliggende reden zijn dat je juist daardoor bepaalde aandoeningen, ziektebeelden en je daarmee ook klachten ontwikkeld of daarmee zelfs in stand houd. Door beoefening van de Epiphora Methode breng je zélf de doorbloeding van je brein weer op orde door de juiste specifieke bewegingen, houding en op jouw persoonlijk afgestemde ademtechnieken. 

VIDEO: Grondlegger van de Epiphora Methode Hans Timmerman, geeft een korte toelichting over deze methode en positieve uitwerking op de doorbloeding van je brein.

Bij welke aanhoudende klachten kan de Epiphora Methode effectief ingezet worden?

Breng zelf je lichaam in díé herstelkracht die noodzakelijk is bij aanhoudende klachten van o.a.

Post COVID Syndroom

In deze VIDEO geeft Hans een aparte toelichting over hoe er vanuit de Epiphora Methode gekeken wordt naar COVID en het Post COVID Syndroom. Dit om ervoor te zorgen dat je tijdens het hebben van COVID niet makkelijk in het Post COVID terecht komt.

Het Post COVID Syndroom is een verschijnsel dat optreedt ná een doorgemaakte COVID besmetting. Zoals o.a. de intense vermoeidheid maar niet kwijtraken en met name ook erg verzuurd raken in je spieren. Veel verschijnselen komen hierbij erg overeenkomen met die van mensen met ME/CVS. Als je tóch eenmaal hierin terecht gekomen bent en van daaruit langdurig uitblijvend herstel ervaart, legt Hans jou in deze video uit, wat je daarin dan zou kunnen doen binnen de visie van de Epiphora Methode.

Epiphora Methode Eindhoven

Wat houdt een Epiphora Methode één-op-één coaching in?

Wil je weten of de Epiphora Methode iets voor jou kan betekenen? Maak dan met mij eerst een gratis en vrijblijvende kennismakingsafspraak. Kom daarvoor naar mijn praktijk en laat de hectiek van alledag gewoon even voor wat deze is. Jij krijgt dan alle tijd, rust, ruimte om jouw verhaal te vertellen. Waarna ik jou uitleg geef over hoe ik te werk ga. Je krijgt een korte videopresentatie te zien over wat de Epiphora Methode inhoud en wat deze voor jou kan betekenen. Daarbij laat ik je ook nog even de oefenruimte zien.

Spreekt de Epiphora Methode tijdens ons gesprek jou direct aan? Ervaar jij de juiste klik bij mij en geef je aan interesse te hebben in een één-op-één coachtraject? Dan doen we meteen samen een voorproefje van de specifieke basishouding en bewegingen met het hoofd vanuit de zitstand, als voorbereiding op jouw eerste sessie!

Het vertrekpunt voor onze eerste sessie is o.a. jouw medisch gestelde diagnose en de actuele analyse die ik stel aan de hand van een verschijnselen- en klachtenlijst die jij ter plekke ingevuld hebt. Zo meten we voorafgaande aan iedere sessie, pér keer jouw vooruitgang binnen dit proces. Want meten is weten!

In elke sessie wordt elke oefening én ademmethodiek qua intensiteit steeds persoonlijk op jou afgestemd. Dit op basis van jouw beschikbare energie pér sessie en belastbaarheid op dát moment. Je krijgt bij mij de volledige aandacht en tijd die jij nodig hebt om de Epiphora Methode goed en effectief te leren. Dit op een comfortabel matras voor het liggend kunnen uitvoeren van de oefeningen in een ruimte die rust uitstraalt.

Het fijne van een één-op-één coaching op maat bij mij is, dat jij zélf jouw grenzen kunt bepalen en aangeven, zonder je bezwaard te voelen. Dit voorkomt onnodige stress en overbelasting. Dit is een heel groot voordeel t.o.v. het leren beoefenen van de Epiphora Methode in een grote groep!

Wil je meer weten over mij, mijn achtergrond en wat in het bijzondere mijn drive en motivatie is geweest om de opleiding tot gecertificeerd Epiphora Methode te gaan doen? Lees dan HIER meer over Sandra

Epiphora methode coach Eindhoven

"De persoonlijke aandacht voor jou en jouw welzijn,
staan bij mij hoog in het vaandel!"

DISCLAIMER

De Epiphora Methode is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als medisch advies!

Deze methodiek is géén vervanging voor professionele medische expertise of andere noodzakelijke behandeling zoals geadviseerd door een arts of specialist. Als er een medisch probleem is, raadpleeg dan altijd een reguliere zorgverlener om aan te geven dat je voornemens bent de Epiphora Methode te gaan leren en te beoefenen. Negeer nooit professioneel medisch advies! De oefeningen en standpunten die in dit schrijven worden geuit zijn ‘Practice-based’, waarbij de beoefenaar van deze methodiek zélf verantwoordelijk is voor het uitvoeren en de gevolgen ervan.

Dank voor je inschrijving.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!

Dank je voor het versturen van dit bericht aan ons.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!