Grondlegger van de Epiphora Methode®

Hans Timmerman

Hans Timmerman, een zeer bevlogen en beroepservaren fysiotherapeut, bekwaam haptonoom en ademtherapeut met een sterke holistische en verdiepte visie op fysiek herstel.

Het begon allemaal in 2010 waar Hans Timmerman een groeiend aantal mensen in zijn praktijk ziet verschijnen met het Fibromyalgie Syndroom (FMS). In dezelfde tijd ontstaat er ook een samenwerking met de reumatologen Ed en Hanneke Griep, die vanuit het ziekenhuis Antonius in Sneek, veel FMS cliënten doorverwijzen naar zijn praktijk. Hans werkte op dat moment nog volgens een experimentele, Fysiotherapie Personaltuning behandelmethode, die bij veel patiënten al voor een opvallend positief resultaat zorgde.

In de jaren die volgen wordt de methode verder onderzocht, uitgediept, ontwikkeld en doorontwikkeld. Ademhaling blijkt ook een belangrijke rol te spelen alsook de doorbloeding van de hersenen blijkt even cruciaal. Een verminderde doorbloeding door de nekslagaders omhoog naar het brein, veelal versterkt door een niet optimaal aangelegde Cirkel van Willis, heeft grote gevolgen. De methode die Hans als antwoord ziet, is erop gericht deze verstoring in de doorbloeding op te heffen, waardoor het zelf herstellend vermogen van het lichaam weer geactiveerd en in werking gezet wordt. 

Opmerkelijke ontdekkingen over het ontstaan van het Fibromyalgie Syndroom hebben niet alleen geleid tot een effectieve oefenmethode hiervoor, maar óók voor o.a. het Post Covid Syndroom, Post Commotioneel Syndroom, MS, NAH en Aura-Migraine. Een unieke reeks verschijnselen die Hans waarnam, die bij ál deze diagnoses hebben geleid tot zijn gedachte dat er een gemeenschappelijke factor moest zijn. Deze reeks unieke verschijnselen zijn: drukgevoel op het hoofd, haarwortel-/hoofdhuidpijn, wazig zien, prikkel overgevoeligheid, verzuring in de spieren, koud lijf, prikkelbare darmen en hersenmist/brainfog.

Dankzij het intensieve onderzoek en dataverzameling van Hans Timmerman, Griep en Griep in de jaren 2010-2019, is de basis gelegd voor de Epiphora Methode zoals deze vandaag de dag staat. Wat begon als een experimentiele methode, heeft inmiddels een stevig geworteld empirisch fundament, dankzij vaak verbluffende resultaten bij meer dan 15.000 cliënten in Nederland en Duitsland! 

Met de personen uit alle voorgaande benoemde diagnoses, bleek doorgaans bij beoefening van de Epiphora Methode een onverwacht goed herstel op gang te komen. Zelfs dáár waar een beoefenaar na jarenlange klachten geen herstel meer verwachtte, blijkt deze methode verrassend effectief te zijn.

“Blijkbaar heb ik iets ontdekt wat nog niet bekend is”

Héél bijzonder daarbij was: hoe hoger de scores op de specifieke 8 verschijnselen bij de intake zijn, hoe beter het resultaat bij inzet van de Epiphora Methode. Daarbij kwamen er zodanig veel ‘life changing’ ervaringen bij beoefenaren voor, dat Hans besloot om deze kennis en oefenmethode naar buiten toe te brengen als behandelmethode… De Epiphora Methode! De Epiphora Methode zorgt ervoor dat de bloedcirculatie in het brein wordt genormaliseerd en hersteld door middel van speciale houdingen en bewegingen, met gebruikmaking van recent inzicht uit de ademfysiologie. Vervolgens nemen de specifieke verschijnselen hierdoor af om uiteindelijk te verdwijnen. Het blijkt dat een functionele doorbloedingsverstoring van het brein grote gevolgen kan hebben in de functie van het brein zelf, maar ook in alle functies van het lichaam.

De hypothese in de
Epiphora Methode

Bij meer dan 85% van alle mensen met een diagnose Fybromyalgie is er sprake van een verstoorde bloedcirculatie in het brein, die medisch niet eenvoudig zichtbaar te maken is. De oorzaken van deze doorbloedings-verstoringen in het brein zijn:

Deze 3 oorzaken zorgen ervoor dat er twee verschillende én sterke sympathicus reacties (autonome stressrespons reactie) tegelijkertijd optreden. Dit zorgt voor een neurovegetatieve disregulatie, die we niet alleen terugvinden bij Fibromyalgie Syndroom, maar óók bij het Post Covid Syndroom, Post Commotioneel Syndroom, MS, NAH, ALK en Aura Migraine.

DE VOLGENDE STAP IS… het creëren van wetenschappelijke onderbouwing die de weg vrijmaakt in de richting van de reguliere zorg. Gedreven door de opvallend positieve resultaten onder patiënten die in de huidige reguliere zorg geen goede aansluiting of antwoorden vinden, wordt de urgentie steeds hoger!

Zorgprofessionals tonen steeds meer interesse voor de Epiphora Methode met betrekking tot de verandering in de fysiologische eigenschappen, die deze methode bewerkstelligd. Onder de gecertificeerde Epiphora Methode coaches bevinden zich o.a. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, artsen en andere medische vakspecialisten.

Waar komt de naam Epiphora vandaan?

Als je met de beoefening van de methode jouw “poort” openzet en de bloedtoevoer weer goed op gang brengt, geeft jouw lichaam een signaal: je gaat gapen en krijgt daardoor overmatig tranen en natte ogen. Epiphora is een medische term voor letterlijk ‘tranenvloed’. Dit signaal vertelt je ook dat je van de stressmodus in de herstelmodus overgaat. Wanneer je met de methode jouw poort van bloedaanvoer weer weet open te zetten, open je dus ook de poort van het tranenvocht: Epiphora!

De missie van Hans Timmerman

De belangrijkste missie van Hans Timmerman is om de Epiphora behandelmethode en zijn inzichten hierover, zo breed mogelijk uit én vooral ook over te kunnen dragen, o.a. via zijn eigen Epiphora Methode Academie. De basis van zijn inspanning is met name de herkenning van dit fenomeen in het zorgverlenersveld en ook in het onderwijs, preventie en sociale gezondheidszorg. Door de fenomenen uit de Epiphora Methode bekendheid te geven, kan de herkenning en daarbij de behandelmogelijkheid in veel zorgdisciplines leiden tot een zéér effectieve behandeling bij tot nu toe onverklaard uitblijvend herstel.

Sinds 2022 heeft Hans de Epiphora Methode verder door kunnen ontwikkelen tot een nóg krachtiger en effectiever geheel in de oefeningenreeks, door de samenwerking aan te gaan met gerenommeerd ademfysioloog Steven Zwerink. Met zijn specifieke kennis over het belang en de kracht van een goede ademhaling, kennis van de achterliggende fysiologie én eigen life changing ervaring met de Epiphora Methode, maakte alles bij elkaar de cirkel rond. Dit heeft ertoe geleid dat Hans en Steven gezamenlijk een goede en gedegen vorm hebben kunnen geven aan de Academie voor het opleiden van Epiphora Methode Coaches. Dit voor het realiseren van een landelijke verspreiding van Epiphora Methode kennisdragers die deze unieke behandelmethode verder uitdragen. De missie van Hans rolt zich zo steeds verder uit met inmiddels zo’n 100 gecertificeerde Epiphora Methode Coaches!

Gedreven door alle positief behaalde resultaten vanuit praktijkervaringen van de afgelopen jaren, geeft Hans vanuit zijn natuurlijke bezieling een aantal keren per jaar, zelf de praktijkgerichte groepslessen binnen de Epiphora Methode Academie. Daarnaast is Hans ook nog actief in zijn eigen praktijk Personaltuning in Hallum (Fr) en verzorgt workshops, presentaties en lezingen in binnen- en buitenland.

Dank voor je inschrijving.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!

Dank je voor het versturen van dit bericht aan ons.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!