Aura Migraine

Aura-Migraine

Wat is Aura-Migraine?

Bij 1/3 van alle gevallen van migraine, gaat het om Aura-Migraine. Bij Aura-Migraine zie je met beide ogen een vlek in je beeld, lichtpuntjes en soms zelfs een caleidoscoop-achtige lichtpunt in plaats van datgene waar je op focust. Daarbij ervaar je soms tintelingen in je lip of hand. Dit duurt meestal minder dan een uur en daarna komt er vaak hoofdpijn. Ook zie je soms dat de letters die je leest ‘wat bewegen’. Waarschijnlijk komt het door een korte storing in het brein, waarbij er iets niet goed gaat met de lichtprikkels tussen het netvlies en de visuele cortex achter in ons hoofd. Aura-Migraine is familiair en je er een bepaalde aanleg voor moet hebben. Het is niet gevaarlijk. Maar… als je het héél vaak hebt is het raadzaam om de huisarts te bezoeken.

In het werken met de Epiphora Methode komen we deze diagnose vaak tegen. Het blijkt dat de mensen met Aura-Migraine zich heel vaak herkennen in een aantal van de 8 unieke verschijnselen. Daaruit concluderen we dat de oorzaak van de verstoorde lichtprikkelgeleiding zal liggen in een doorbloedingstekort achter in ons brein. Wanneer we de Epiphora Methode toepassen zien we vaak de eerst de verschijnselen zoals drukgevoel op het hoofd, haarwortelpijn en wazig zien als eerste verdwijnen. De ervaring leert ook, dat de Aura-Migraine na een tijdje zelfs volledig verdwijnt. Het is klaarblijkelijk zo, dat als je de aanvoer en afvoer van bloed van het brein weer normaliseert en optimaliseert er minder of geen reden meer is voor verstoorde prikkelgeleiding.

De Epiphora Methode verklaart de familiaire aanleg voor Aura-Migraine als volgt: de aanleg van de Cirkel van Willis is van grote invloed bij het wél of niet ontstaan van Aura-Migraine. Als deze Cirkel van Willis (een bloedvatsysteem dat midden in ons brein de voorste bloedaanvoer vanuit de halslagaders verbindt met de achterste bloedaanvoer vanuit de nekslagaders) niet goed is aangelegd, kan bij lichte stremming van bloedaanvoer een fiks tekort ontstaan in de bloedaanvoer achter in ons brein. De Cirkel van Willis is bij 66% van de mensen niet volledig goed aangelegd, én dit is een erfelijke kwestie! Bij een nektrauma of houdingsprobleem komt er soms te weinig bloed vanuit de nekslagaders naar het achterhoofd. Dit zorgt uiteindelijk voor het verschijnsel Aura-Migraine. Lees hier meer over de Cirkel van Willis.

Hoe helpt de Epiphora Methode bij Aura-Migraine?
Dé oplossing voor Aura-Migraine is: verbeter de bloedcirculatie van je brein! Dit doen we met de basisoefeningen in de ochtend, overdag bewust letten op je houding voor het goed ‘open’ houden van je nek en voor de nacht opnieuw even extra aandacht voor de aan- en afvoer van het bloed in ons brein. En dan lekker slapen!

Dank voor je inschrijving.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!

Dank je voor het versturen van dit bericht aan ons.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!