Heb jij onverklaarbaar
uitblijvend herstel?

Herken jij een aantal van deze bijzondere verschijnselen?

Drukgevoel op het hoofd
Hoofdhuid- / Haarwortelpijn
Wazig zien
Overgevoelig voor licht / geluid
Verzuurde spieren
Koud lijf
Prikkelbare darmen
Brain fog / Hersenmist
Epiphora Methode Druk gevoel op je hoofd

Drukgevoel op je hoofd

Wat is het?

Als in het achterste deel van je hoofd, het brein onvoldoende bloedaanvoer krijgt door een verminderde bloedaanvoer vanuit de nek (mogelijk in combinatie met een onvoldoende aangelegde Cirkel van Willis), ontstaat er een minder goede opvulling van het achterste deel van het brein. Het brein ‘hangt’ als het ware hierdoor in het hersenvlies dat tussen de hersenen en de schedel zit, in plaats van dat het brein er stevig tegenaan drukt bij een goede vulling. Dit wordt aan de buitenkant van de schedel ervaren alsof er iets zwaars op je hoofd drukt. Soms is er ook een licht trekgevoel onder het schedeldak op dezelfde plek.

Een drukgevoel bovenop je hoofd is meestal een teken van een verstoorde doorbloeding in het achterdeel van het brein. De verminderde bloedaanvoer en verlaagde bloeddruk heeft tot gevolg dat er geen optimale opvulling van het brein meer is. Bij 75% van de mensen met de diagnose Fibromyalgie Syndroom, na een hersenschudding/whiplash alsook bij het Post Covid Syndroom houdt men hierdoor blijvende klachten. Het is zelfs gebleken dat vanuit het Post Covid Syndroom, je er langer dan een jaar over doet om dit verschijnsel op te bouwen. Daarbij staat dit verschijnsel nooit benoemd op de intake- en vragenlijsten van artsen, therapeuten of psychologen, waardoor de meeste mensen die drukgevoel op het hoofd ervaren, daar dan ook niet in bevestigd. Ondanks dat er in Nederland zeker een paar honderdduizend mensen hier dagelijks mee rondlopen, lijkt dit verschijnsel in de medische wereld niet te bestaan.

Het komt vaak voor dat dit specifieke verschijnsel ook samenvalt met andere verschijnselen zoals; hartkloppingen in rust, haarwortelpijn, koude gevoel in het lichaam, duizeligheid, opmerkelijk sterk verzuurde spieren, hersenmist en een onrustig gevoel. Het drukgevoel op het hoofd wordt meestal waargenomen vanuit een zittende houding en zakt vaak weer wat weg als je weer gaat bewegen. Dat is de reden dat je met dit verschijnsel liever in beweging blijft dan dat je lang stil blijft zitten, wat tot onrust leidt en uiteindelijk uitputting kan veroorzaken.

Binnen de visie van Epiphora Methode is dit verschijnsel hét bewijs van een slechte vulling van het achterbrein. Een zorgverlener zou eigenlijk ook altijd de volgende vraag bij een intake moeten stellen: “Heb je wel eens een drukgevoel bovenop je hoofd?” Als een patiënt dit bevestigt, dan weet je als zorgverlener dat het brein geen optimale doorbloeding heeft en er onvoldoende bloeddruk en vulling is ontstaan achter in het brein. Dit bijzondere verschijnsel geeft aan dat er een dominante factor is waarom iemand niet kan ontspannen, onverklaarbaar moe is én het is de hoofdreden van de verzuring die plaats vindt in je spieren in je hele lichaam. Het komt met name voor bij aandoeningen en klachten die al langer bestaan. Het heeft blijkbaar geruime tijd nodig voordat het voelbaar is. Het kan ook sterk wisselen, evenals de klachten die er bij horen. Het wordt als zeer onprettig ervaren als het drukgevoel op het hoofd continu voelbaar is. 

Zo is er bij mensen met de diagnose Post Covid Syndroom vanuit recentelijke onderzoeken ontdekt, dat het brein van deze groep mensen, kleiner van omvang is geworden, wat daardoor mogelijk samenhangt met dit bijzondere trek-/drukgevoel bovenop het hoofd.

Hoe helpt de Epiphora Methode bij een drukgevoel op het hoofd?

Door in de ochtend vóór het opstaan, vanuit een liggende positie, direct te starten met de beoefening van de 10 stappen volgens de Epiphora Methode. Daarnaast zorg je er overdag bewust voor dat er minder stremming ontstaat in jouw bloedaanvoer via je nekwervelkolom door middel van de juist aangeleerde specifieke houdingstechniek door jouw Epiphora Methode Coach. De speciale “gouden knikjes” bewerkstelligen een optimalisering in de doorstroomruimte van de nekslagaders. Zo zorg je er geheel zélf voor dat er voldoende zuurstofrijk bloed naar het achterste deel van jouw brein blijft stromen. Overdag blijf je je bewust van een goede (beweeg)houding waarbij je ’s middags ook een verkorte versie van de Epiphora Methode oefeningen kunt doen voor extra energie – en bloed doorstromings boost.

Een mooie voorbereiding op het slapengaan is een selectie uit Epiphora Methode te beoefenen om vanuit rust en ontspanning de nacht in te gaan en het zelfgenezend vermogen van je lichaam te activeren en verder zijn werk te laten doen, terwijl je slaapt! Als je de Epiphora Methode op drie momenten van de dag kunt uitvoeren, zal het drukgevoel op je hoofd binnen twee weken verdwenen zijn. Deze klachten zullen ook wegblijven als je je bewust bent van de juiste houdingstechniek voor overdag. Óók heel veel andere symptomen en klachten zullen door het consequent beoefenen en dagelijks blijven inzetten van de Epiphora Methode verminderen en in heftigheid of zelfs samen met het drukgevoel op je hoofd geheel verdwijnen.

Het grote voordeel van deze methodiek, is dat jij ná het volgen van jouw 1:1 Epiphora Methode coaching sessies er vervolgens helemaal ZELF mee aan de slag kunt gaan in jouw eigen tempo en intensiteit, om de doorbloeding van jouw brein optimaal te houden en energie verder op te bouwen. Door middel van het inzetten én blijven toepassen van deze krachtig helende beweging-, houding-, en ademmethodiek. De start van jouw herstelproces!

De Epiphora Methode is specifiek ontwikkeld om jouw klachten te behandelen door het zelfgenezend vermogen van je lichaam in gang te zetten, alsook om te voorkomen dat je diverse klachten (onbewust) ontwikkelt bij Covid of ná een ongeval met nekklachten.

Epiphora Methode haarwortelpijn / hoofdhuidpijn

Haarwortelpijn / Hoofdhuidpijn

Wat is het?

De haarwortels en je hoofdhuid bovenop het hoofd kunnen overgevoelig of pijnlijk geworden zijn. Zelfs bij de kapper kan aanraking van de hoofdhuid hinderlijk zijn. Onder de douchestraal staan of overgevoeligheid en pijn ervaren bij het dragen van een paardenstaart of knot. Het kan allemaal veroorzaakt worden door de druk op zenuwen vanuit de nek bij de overgang naar het hoofd. Deze klachten komen veelal in samenhang met het verschijnsel van drukgevoel op het hoofd voor. Waarschijnlijk wordt het veroorzaakt wanneer jouw brein achter in het hoofd niet voldoende druk geeft op het hersenvlies tussen de hersenen en je schedel. Deze relatieve onderdruk kan plaatsvinden bij langdurig verminderde bloedaanvoer naar het brein vanuit de nekslagaders bij een matig tot slecht aangelegde Cirkel van Willis. Dit komt ook vaak voor in combinatie met het verschijnsel hersenmist, koud in het lijf en innerlijke onrust.

Hoe helpt de Epiphora Methode bij haarwortelpijn / hoofdhuidpijn?

Vanuit de Epiphora Methode oefeningen maken we door middel van specifieke houding-, beweging-, en ademhalingstechnieken de bloedstroom in de nekslagaders weer optimaal. Hierdoor wordt het brein ook achter in het hoofd weer goed gevuld met bloed vanuit de nekslagaders en zien we meestal in twee weken tijd de hoofdhuidpijn verdwijnen.

Dit doe je door in de ochtend, overdag en in de avond bewust een goede beweeghouding aan te houden. Wanneer je bemerkt dat dit verschijnsel terugkomt, is het belangrijk de oefeningen dagelijks en consequent in te blijven zetten. We zien dit als een soort “thermometer” die aangeeft of jouw bloedstroom vanuit de nek optimaal is.

Epiphora Methode Wazig zien

Wazig zien

Wat is het?

Wazig zien kan aan de ogen liggen. Maar wanneer de ogen geen afwijkingen vertonen is de oorzaak meestal een verstoorde doorbloeding in de Thalamus of Visuele Cortex. De Thalamus is een orgaan midden in ons brein waar bijna álle prikkels uit ons lijf verzameld en gesorteerd worden, om vervolgens te worden uitbezorgd in de Hersenschors (een soort van Post.nl sorteercentrum). Alléén de reukprikkels gaan onmiddellijk naar de Cortex die de reuk waarneemt. De Visuele Cortex is de plek in de hersenschors achter in ons brein waarmee we uiteindelijk ‘zien’. Wanneer de Thalamus en Visuele Cortex goed doorbloed zijn, zullen we helder en duidelijk kunnen zien. Echter deze twee delen van ons brein kunnen te maken hebben met een verstoorde doorbloeding als gevolg van bloedaanvoer problemen vanuit de nekslagaders, bij een slecht aangelegde Cirkel van Willis. Als dit langere tijd aanhoudt ontstaat er Aura-Migraine.

Dit is een verstoring van het zien, waarbij we vlekken zien, flitsen/vuurpuntjes of zelfs caleidoscoop visie kunnen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je naar een letter op je laptop kijkt en ziet er een lichtpuntje vóór zitten waardoor je de letter niet ziet, waarbij ook het focussen niet goed lukt. Soms zie je een tijdje links of rechts minder, soms tot helemaal niets. Aura-Migraine is veelal een hoofdpijn vanuit de nek, geeft een bandgevoel, pijn onder de wenkbrauwen en achter de ogen in combinatie met visus verstoringen. Vaak zit er vermoeidheid bij en vrijwel altijd een overgevoeligheid voor lichtprikkels, geluidprikkels en soms ook huidprikkels. Maar… wazig zien kan ook zónder nekpijn of hoofdpijn optreden. Meestal ziet men dan als enige oplossing even een pijnstiller en bedrust te nemen, maar is dat niet de échte oplossing.

Wist je dat 35% van alle migraines een Aura-Migraine betreft? Het goede nieuws hierbij is, dat 75% van alle Aura-Migraines volledig te genezen is bij goed doorzetten van de Epiphora Methode.

Hoe helpt de Epiphora Methode bij wazig zien?

We brengen de doorbloeding naar de achterkant van het brein weer op peil door beoefening van de 10 specifieke houding-, beweging-, en ademhalingsmethodieken vanuit de Epiphora Methode. Hierdoor krijgen de Thalamus en Visuele Cortex weer voldoende bloed om opnieuw voor jou te gaan floreren in hun taak! Meestal na twee weken wordt het zien weer een stuk helderder en bemerk je steeds minder last van Aura-Migraine te hebben, totdat het zelfs helemaal wegblijft. Als je op een gegeven moment weer bemerkt dat je weer wazig begint te zien of flitsen waarneemt, dan weet je dat je je nek niet goed hebt opengehouden en dien je gedurende de dag, opnieuw bewust op je nekhouding te gaan letten. Een terugval in klachten ontstaat meestal wanneer je stevig over je grenzen heen gegaan bent en daarbij de signalen die je lichaam bij uitputting probeert te geven, mogelijk genegeerd hebt.

 

Epiphora Methode overgevoeligheid voor licht en gelui

Overgevoeligheid voor licht en geluid

Wat is het?

Het kan je overkomen dat licht en geluid als hinderlijk wordt ervaren terwijl iemand anders in dezelfde situatie er geen last van heeft. We noemen dat Sensitisaties, wanneer licht, geluid en andere prikkels véél te hard bij je “binnenkomen”. Iedereen is verschillend in de opname van prikkels via onze waarnemingssystemen. De één is mogelijk wat sensitiever dan de ander, dat kan. Maar wat we in de Epiphora Methode behandelen is met name vooral de prikkelovergevoeligheid die vaak voorkomt samen met andere verschijnselen die beschreven worden. De oorzaak van Sensitisatie is meestal complex. Wat er binnen de hypothese van de Epiphora Methode gezien wordt is het volgende; de Thalamus is een orgaan midden in de hersenen en heeft de taak alle prikkels in ons lichaam te ontvangen, te sorteren en vervolgens “af te leveren” bij de juiste ontvanger in het brein. We vergelijken de Thalamus ook wel eens met een Post.NL sorteercentrum.

De Thalamus kan bij een bepaalde afwijking in de bouw van de Cirkel van Willis volledig afhankelijk worden van de bloedaanvoer vanuit de nekslagaders. Wanneer er bijvoorbeeld na een whiplash een verminderde doorstroming is vanuit die nekslagaders krijgt de Thalamus té weinig bloed om op capaciteit goed te kunnen blijven functioneren. De Cortex (hersenschors) ontvangt dan té weinig prikkels… waardoor er prikkelarmoede ontstaat waardoor deze na een tijdje over zal gaan in de behoefte tot een grotere ontvangstoppervlakte én sterkere ontvangstactiviteit! Dit wordt ook wel het optimaliseren van de neuroplastische activiteit van het zenuwstelsel genoemd. Vervolgens komt door de algemene stress die deze situatie in het brein ALTIJD opwekt het héle systeem in een ontregeling terecht! Met als gevolg en eindresultaat… Sensitisatie! Interessant om te weten is dat daarbij óók de prikkel producerende organen zoals jouw handen, méér neuronen gaan krijgen waardoor er méér prikkels worden verzonden kunnen worden om de prikkelarmoede in de hersenschors wat op te vangen. Dat maakt ook, dat bijvoorbeeld mensen met de diagnose Fibromyalgie Syndroom, vaak zo’n pijnlijke handen alsook tenderpoints op meerdere plekken in de huid waarnemen doordat daar ook te weinig bloed stroomt. 

Ervaar jij Sensitisatie, dan is dat eigenlijk een soort van “boodschapper” die een melding bij je afgeeft, dat er iets niet goed gaat in de doorbloeding van het brein in  jouw Thalamus omgeving.

Helpen pijnstillers hierbij? Als je langdurig sterke pijnstillers gaat gebruiken als je in deze situatie terecht bent gekomen, zal dát helemaal averechts werken, doordat de hersenschors juist door de pijnstillers nóg minder prikkels kan ontvangen. Pijnstillers hebben een verdovende werking, waardoor de hersenschors zijn neuroplastische activiteit juist verder zal gaan vergroten en je vervolgens nóg overgevoeliger wordt. Langdurige inname van pijnstillers werken daarom dus averechts!

Hoe helpt de Epiphora Methode bij overgevoeligheid voor licht en geluid?

De Epiphora Methode is ervoor bedoeld om alleen de oorzaken op te lossen, dus dienen we in dit geval ervoor te zorgen dat de Thalamus weer een goede bloedaanvoer krijgt én we er tegelijkertijd voor zorgen dat de bloedafvoer uit het brein verbeterd wordt. Dit doe je door de 10 specifieke Epiphora Methode oefeningen in ieder geval in de ochtend én in de avond uit te voeren. Overdag probeer je jouw beweeghouding zo goed mogelijk door te zetten dat er geen bloedaanvoer tekort meer ontstaat en wordt ervaren in de Thalamus. Jouw Thalamus zal dan alle binnenkomende prikkels weer goed gaan afleveren in de hersenschors, waardoor ook de neuroplastische noodmaatregelen gaan  afnemen en uiteindelijk zullen gaan verdwijnen. Ondersteunend hierbij is de specifieke Epiphora Methode ademtechniek, zoals je 1:1 aangeleerd hebt gekregen door jouw Epiphora Methode coach. Dit zorgt ervoor dat de stress verder zal afnemen, waardoor prikkels rustiger ontvangen worden en dan ook rustiger door ons lichaam gaan. 

Binnen de Epiphora Methode passen we op dit verschijnsel  aanvullend een “tapping” toe. Dit is een methode waarbij je lichte tikken geeft met je handpalm op de bovenkant van o.a. jouw handen en armen, voeten en benen alsook op je hoofdhuid waar je haar groeit. Hierdoor “maak” je prikkels waardoor de neuroplastische activiteit sneller afneemt. En daarbij een mooie bijkomstigheid… volgens de Chinezen krijg jij er je oude haarkleur weer mee terug!

 

Epiphora Methode verzuurde spieren

Verzuurde spieren

Wat is het?

Het kan je gebeuren dat je spieren stijf en verkrampt aanvoelen en je ze ook niet meer goed kunt ontspannen. Bij het lopen, maar vooral bij het traplopen kan het zijn dat je bemerkt dat je véél te snel in je spieren verzuurt. Wat ook vaak voorkomt zijn de Restless legs en flinke kramp krijgen in je benen tijdens jouw nachtrust, waarbij het dan lijkt alsof je 10 kilometer ongetraind hebt hardgelopen. Er zijn voorbeelden bekend dat er problemen ontstaan bij het staan en lopen, zelfs totdat men in een rolstoel beland aan toe, waar de arts dan vaak geen oorzaak voor kan vinden. Soms krijg je dan zelfs het predicaat ‘psychisch’ te horen, of dat het aan motivatie ontbreekt om te bewegen.

Bij de verschijnselen die wij beschrijven in de Epiphora Methode komen verzuurde spieren vooral voor als gevolg van een langdurige verkramping van de slagaders die het bloed naar de spieren moeten brengen. Wanneer er in ons brein te weinig bloedaanvoer wordt gemeten (bloeddruk – en zuurstof daling) “denkt” het brein dat er een collaps aankomt (dreiging van een herseninfarct of flauwvallen). Daarbij zien we vaak een snelle verhoging van de lichaamsbloeddruk, maar tegelijk ook een felle verkramping van ALLE slagaders.

Het kan gebeuren dat deze verkramping zó heftig is dat er nog maar 1/3 van het bloed naar de spieren in het lichaam stroomt! De reden waarom deze slagaders zo extreem verkrampen op zo’n moment is, omdat hiermee dan de kans op flauwvallen of een mogelijk infarct sterk kan afnemen. Het is een beveiligings-/ overlevingsreactie van het lichaam! Hierdoor stroomt er op dat moment veel meer bloed via de halsslagaders naar het brein in de hoop “dat het dan niet mis gaat” en het brein gered wordt. Het gevolg daarvan is tegelijk óók, dat er dan véél minder bloed naar je spieren stroomt en daardoor deze spieren ook al snel heel verzuurd zullen aanvoelen.
Het lichaam denkt vanuit de overlevingsstand heel simpel vanuit het idee dat je beter een been kunt missen dan je hoofd!

Hoe helpt de Epiphora Methode bij verzuurde spieren?

Door dagelijkse beoefening van de 10 specifieke Epiphora Methode oefeningen, zorg jij er helemaal zélf voor om de doorbloeding van je brein weer te optimaliseren en jouw herstelproces verder in gang te zetten, zodat alles weer goed kan functioneren en klachten verdwijnen. Je doet je oefeningen in de ochtend en avond liggend in bed zodra je wakker wordt of wilt gaan slapen. Daarbij let je gedurende de dag bewust op een juiste lichaamshouding en met name voor je nek om de “Epiphora-poort” open te houden. Hierdoor zal ook het “alarmsignaal” in je brein verdwijnen en zullen ALLE slagaders in het lichaam, dus óók naar je spieren én je hart, UIT de verkramping gaan! Vanaf dat moment kunnen kracht, conditie en energie weer goed en optimaal worden opgebouwd. 

Vanaf dat je begint met de beoefening van de Epiphora methode, horen we vaak terug dat de verzuring in de spieren redelijk snel afneemt, wat een teken is van een succesvolle en dagelijkse beoefening van de Epiphora Methode. Het feit is, dat als de slagaders naar de spieren weer mooi open staan, we daarmee ook weten dat de doorbloeding van je brein óók weer optimaal is. Dit is meestal onlosmakelijk met elkaar verbonden! 

Epiphora Methode Koud lijf

Koud lijf

Wat is het?

Wanneer je het vaak en snel koud hebt kan dat veroorzaakt worden door vele factoren. Het kan aan je voeding liggen of door stress in jezelf door jouw omgeving. Maar de reden kan ook zijn dat er een verstoring is in de bloedaanvoer naar het brein. Hierdoor krijg je als reactie vaatkramp in de slagaders in je lichaam, waardoor de “kerntemperatuur” zich niet kan verdelen door je hele lichaam. Hierdoor heb je snel koude voeten en handen en ben je in het algemeen snel rillerig zelfs zonder een naderende verkoudheid of iets dergelijks. Jouw kachel hoger zetten of jezelf extra goed warm kleden is uiteraard de eerste reactie. Maar wanneer de koude in je lijf écht een fenomeen is geworden moeten we kijken naar een echte oplossing.

Hoe helpt de Epiphora Methode bij een koud lijf?

Bekijk allereerst eens wat je aan stress kunt verminderen in combinatie met jouw voedingsgewoonten. Als er dan geen positieve verbetering merkbaar is, dan is heel vaak de doorbloedingstoestand in je brein letterlijk de hoofdoorzaak. In de Epiphora Methode optimaliseren we de aan- en afvoer van bloed naar je brein en komt je ademhaling weer tot rust. Doorgaans ontstaat er tijdens het “stilliggen” in de laatste fase van de beoefening van de Epiphora Methode weer een goede warmtestroom door het hele lichaam omdat dan de vaatverkrampingen opgeheven zijn en de stress stevig afneemt. Een goede doorbloeding van het lichaam tijdens de avondbeoefening vóór het slapen gaan, scheelt je al gauw één deken of dekbed en bevordert de kans op een fijne en goede nachtrust. Met een beter doorbloed brein zul je óók overdag warmer blijven. 

Epiphora Methode prikkelbare darme

Prikkelbare darmen

Wat is het?

Prikkelbare darmen heb je als je veel buikpijn hebt na het eten, te snelle ontlasting of juist snel obstipatie hebt en bij stress meer buikpijn krijgt. De oorzaak kan van alles zijn; je voeding, te weinig beweging, stress factoren die op kunnen lopen en o.a. ook psychische problematiek. In het algemeen zullen darmen verkrampen als er stress is. Hoe komt dat dan?

Stel je voor dat je in een levensbedreigende situatie terecht komt. Dan schieten we als mens automatisch in een Flight/Fight toestand totdat het gevaar geweken is. Daarbij worden de darmen in een kramptoestand gebracht omdat het lichaam alle energie moet hebben voor het afweren van het gevaar. Eerst moet de oorzaak van de stress weer weg zijn, voordat de darmen weer normaal kunnen gaan functioneren. Bij lang aanhoudende stress zullen de darmen veelal in een kramptoestand blijven. Stress kan veroorzaakt worden in jezelf of in de situatie waarin je leeft. Wist je dat een slecht doorbloed brein óók alarmsignalen afgeeft, ook zonder stress in of buiten jezelf?

Hoe helpt de Epiphora Methode bij prikkelbare darmen?

Je kunt allereerst kijken wat je eraan kunt doen en hoe je eraan kunt werken jouw stressvolle situaties op te lossen door bijvoorbeeld een stress coach in te schakelen die je begeleid met o.a. een ondersteunend voedingsmodel. Er zal ook gekeken worden naar de juist balans in inspanning en ontspanning. Maar… als de achterkant van jouw brein in een alarmtoestand zit, vanwege een slechte doorbloeding en je dit niet eerst oplost kom je niet tot je gewenste resultaat. In dat geval komt er ook geen ontspanning in je darmen. De combinatie van optimaliseren van aanvoer en afvoer van bloed in het brein brengt al meer rust in je ademhaling, waardoor jouw darmen weer ontspannen hun werk kunnen gaan doen. De ervaring is, wanneer je lichaam niet meer in een alarmstand staat, zien we vaak ook dat de darmklachten snel afnemen. Er zijn zelfs diëtisten die tegen cliënten met onderliggende stressfactoren zitten zeggen: “Ga eerst leren de Epiphora Methode te beoefenen en als je dán nog klachten hebt kom je maar weer bij mij terug om de rest op te lossen.”

Epiphora Methode hersenmist / brainfog

Hersenmist / Brainfog

Wat is het?

Wanneer je het geregeld niet goed meer kunt beredeneren, nadenken, rekenen en ervaar je woordvindstoornissen dan noemen we dat Hersenmist of Brainfog. Je hebt dan het gevoel alsof er watten in je hoofd zitten. Dit komt vaak voor ná een ongeval met  hersenschudding (Post Commotioneel Syndroom),  Whiplash Syndroom, alsook bij een Burn-Out, Fibromyalgie Syndroom en ME/CVS. Het wordt vaak gezien als een symptoom van overspanning. Maar het kan ook je hele leven al bij je horen zonder dat er ooit enige oplossingen voor gevonden zijn. 

In de Epiphora Methode zien we heel vaak deze hersenmist bestaan náást een aantal andere verschijnselen die we in onze methode beschrijven. Ze hangen dus op één of andere manier samen. Hierbij kan een verminderde doorbloeding van het brein de directe oorzaak kan zijn van hersenmist, maar het kan ook de secundaire oorzaak zijn. Het algemene capaciteit verlies dat optreedt bij verstoorde doorbloeding van het brein laat de persoon ook automatisch op zijn tenen lopen om alles toch nog te kunnen doen. Overspanning ligt dus altijd dichtbij.

Hoe helpt de Epiphora Methode bij hersenmist / brainfog?

Breng in ieder geval de doorbloeding van je brein in de beste toestand door middel van de speciale nekoefeningen en houdingstechniek die je 1:1 aangeleerd krijgt door jouw  Epiphora Methode coach en zet dan deze goede beweeghouding de hele dag door. Ga daarna kijken wat je aanvullend en ondersteunend nog erbij kunt doen met o.a. voeding, beweging, therapie, revalidatie.

Wij zien op deze manier de meeste brainfog uiteindelijk verdwijnen en soms nog functioneel terugkomen om ons te laten “voelen” dat we over onze grenzen gaan. Zelfs als je al een leven lang hersenmist ervaart, kan de Epiphora Methode zomaar nog eens dé verrassende oplossing voor jou zijn! 

Dank voor je inschrijving.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!

Dank je voor het versturen van dit bericht aan ons.

Wij nemen z.s.m.
contactmet je op!